และเพื่อให้การดำเนินการไปสู่มาตราฐานสากลบริษัท ได้ทำการประกาศ นโยบายคุณภาพ 
เพื่อจัดทำระบบ ISO 9001 ณ.วันที่ 1 กค 2562 ดังนี้ 
Visitors: 126,251