หน้ากากผ้า

หน้ากากผ้า Sport Hiro เป็นหน้ากากผ้า3 ชั้น  ซึ่งมีคุณสมบัติ

1.หายใจสะดวก 

2.ป้องกันไวรัส COVID เนื่องจากมีคุณสมบัติ สะท้อนน้ำ

3.กรองฝุ่น PM 2.5 (สามารถกรองฝุ่น ได้ถึง 0.1 ไมครอน)

4.ป้องกันแบคทีเรีย Klebsiella pneumoniae :ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรค ได้แก่ โรคติดเชื้อในปอด โรคติดเชื้อในกระแสเลือด

5.ได้รับการรับรองว่าเป็น Smart Fabric จาก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

หน้ากากผ้า Sport Hiro

Visitors: 119,791