ขนาดภาพที่เหมะสม


FACEBOOK    :      ภาพหน้าปก สำหรับเดสก์ท็อป ขนาด  828 x 315 พิกเซล  สำหรับมือถือ 563 x 315 พิกเซล

                              รูปภาพโปรไฟล์ขนาด 360×360 พิกเซล รูปภาพสำหรับใส่ลิงก์ขนาด 1200×628 พิกเซล

                              รูปภาพสำหรับโพสต์หน้าวอลล์ขนาด  940×788 และ 1200×1200 พิกเซล
 

INSTAGRAM  :      รูปภาพโปรไฟล์ขนาด 180×180 พิกเซล รูปภาพโพสต์ขนาด  1080×566 / 1080×1080 / 1080×1350 พิกเซล

 

GOOGLE         :      รูปภาพปกขนาด 1080×608 พิกเซล รูปภาพโปรไฟล์ขนาด 250×250 พิกเซล 

                               รูปภาพบน Feed ขนาด800×600 พิกเซลLINE@              :     รูปภาพหน้าปกขนาด 800×650 พิกเซล

 

YOUTUBE       :     รูปภาพปกขนาด 2560×1440 พิกเซล 

                              รูปภาพโปรไฟล์แชนแนลขนาด 800×800 พิกเซล

                              รูปภาพปกวิดีโอ 1280×720 พิกเซล

 

TWITTER        :     รูปภาพปกขนาด 1500×500 พิกเซล

                               รูปภาพโปรไฟล์ขนาด 500×500 พิกเซล 

                               รูปภาพสำหรับทวีต เมื่อโชว์บน Feed ขนาด  1024×512 พิกเซล

     

 

 

 

 

Visitors: 118,405