AI : ย่อขยายให้ขนาดเส้นได้สัดส่วนเดิม

AI การย่อขยายโดยให้ขนาดเส้นได้สัดส่วนเดิม

 

1. double clicks ที่เครื่องมือ Scale Tool จะมีหน้าต่าง Scale เปิดขึ้นมา 
2. ให้ ติ๊กครื่องหมายถูกที่คำสั่ง Scale Strokes & Effects แล้วกด OK

 

Visitors: 118,404