Sport Hiro - Nano Zinc

Sport Hiro Nano Zinc มีคุณสมบัติ ยับยั้งการเจริญเติบโต ของแบคทีเรียอย่างคงทน และถาวร ,ระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์, ป้องกันแสง UV และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ - Permanent Anti Bacteria 

Visitors: 27,282